Zapłać

!

Uwaga: Dokonywanie płatności on-line wiąże się z opłatą 0,59 zł, którą pobiera dostawca płatności elektronicznych.
Wydrukowanie blankietu jest darmowe.

 

Mandaty Straży Miejskiej 20 1020 2892 2276 3033 0000 0000
Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Numery indywidualnych rachunków bankowych są dostępne po zalogowaniu.

Informujemy, iż dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego nie uległy zmianie.