Pełnomocnictwa

OPO-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPS-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
OPD-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji
OPL-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej
UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej
OPL-1P Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa składanego w postaci papierowej