Internetowa platforma podatkowa, dzięki której można śledzić zobowiązania z tytułu podatków lokalnych i elektronicznie kontaktować się z Urzędem Miasta Krakowa.

Ważne! Od 1 listopada 2020 roku obowiązują nowe "deklaracje śmieciowe". Obowiązek złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za "śmieci") z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty i wysokość stawki...więcej.

Kontakt: Obsługa mieszkańców związana z poborem podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi), ulgami podatkowymi, wydawaniem zaświadczeń oraz w innych sprawach realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa odbywa się poprzez Krakowski Portal Podatnika, email: kpp@um.krakow.pl; telefonicznie pod nr: 12 616 9295, a także 12 616 9976 (w sprawach związanych z działaniem KPP) oraz bezpośrednio w urzędzie.

Wyślij pismo do UMK

Dokumenty kierowane do urzędu, przesyłane drogą elektroniczną (pisma, wnioski online) wymagają złożenia podpisu elektronicznego potwierdzonego np. profilem zaufanym.

POLLING

LEAVE A SUGGESTION