Internetowa platforma podatkowa, dzięki której można śledzić zobowiązania z tytułu podatków lokalnych i elektronicznie kontaktować się z Urzędem Miasta Krakowa.

INFORMACJA

Obsługa mieszkańców związana z poborem podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi), ulgami podatkowymi, wydawaniem zaświadczeń oraz w innych sprawach realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE I KANAŁAMI INTERNETOWYMI LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE - W CELU USPRAWNIENIA OBSŁUGI ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA WIZYTY.

Numery telefonów: 12 616 9135, 12 616 9421, 12 616 9420, 12 616 9134, 12 616 9064, 12 616 9975, 12 616 5610, 12 616 9422; (12 616 9976 - zakładanie kont, w sprawach dotyczących działania KPP); email: kpp@um.krakow.pl; https://kpp.um.krakow.pl/

Uwaga! Pisma (wnioski online) kierowane do urzędu powinny być opatrzone podpisem elektronicznym potwierdzonym np. profilem zaufanym.

POLLING