Kontakt

Helpline: 12 616 9135, 12 616 9421, 12 616 9420, 12 616 9134, 12 616 9064, 12 616 9975, 12 616 5610, 12 616 9422, (12 616 9976 - zakładanie kont, w sprawach dotyczących działania KPP)

Link to the online query log

Taxpayer Service Points:

a

al. Powstania Warszawskiego 10 (parter, sala nr 6)

b

ul. Wielicka 28a (stanowiska 4-5)

c

os. Zgody 2 (sala obsługi kasowej)

d

ul. Nowohucka 1 (w zakresie naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dyrektorzy Wydziału Podatków i Opłat UMK:

Piotr Jędrzejczak

Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat

Adam Pietruszka

Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Wymiaru i Orzecznictwa Podatkowego

Marzena Kania

Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Rachunkowości

Agnieszka Nowokuńska

Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi