Stawki opłat - targowej, od posiadania psów i uzdrowiskowej na rok 2020

 

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej dla następujących grup targowisk i miejsc wyznaczonych do handlowania:

a) grupa I:

Hala Targowa - Unitarg, Stary Kleparz oraz indywidualne miejsca targowe prowadzone za zgodą właściciela – zarządcy terenu w Rynku Głównym i Małym Rynku, na Plantach i ulicach w obrębie Plant

b) grupa II:

Nowy Kleparz, Złoty Wiek, Tomex, Bieńczyce - PAH, Plac Imbramowski, Rybitwy - EFEKT, Plac Targowy, Centrum - ProGall, Beskidy, Tandeta-KCHT, King, Targowisko Balicka - KPPU, Plac Na Stawach, Nowy Prokocim, Manhattan, Novum Plac, Rotunda, Giełda Samochodowa Rybitwy oraz indywidualne miejsca targowe prowadzone za zgodą właściciela – zarządcy terenu w pozostałych częściach miasta Krakowa, a także targowiska nowouruchomione nie wymienione w uchwale

c) grupa III:

Mogiła - Bulwar, Piast - Daniel, Borek, Na Kozłówce, Plac Nowy - Kazimierz, Plac Rydla, Rynek Dębnicki - Wilga, Warzywniak, Krakowskie Kwiaciarki.

Przedmiot Opłaty Wysokość stawki opłaty targowej grupa I Wysokość stawki opłaty targowej grupa II Wysokość stawki opłaty targowej grupa III
Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów, straganów, urządzeń handlowych itp.:
a. warzyw i owoców, artykułów spożywczych nie przetworzonych, rozsad, wikliny 1 zł 1 zł 1 zł
b. pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów, 3 zł 3 zł 1 zł
c. rzeczy używanych 1 zł 1 zł 1 zł
d. pozostałych artykułów
(w okresie zimowym od 1.01 do 30.04)

5 zł

4 zł

4zł

3 zł

2 zł
Za sprzedaży z obiektów budowlanych innych niż budynki za wyjątkiem zwolnionych na podstawie art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
a. do 15 m2 powierzchni 6 zł 5 zł 3 zł
b. powyżej 15 m2 powierzchni 7 zł 6 zł 4 zł
Za sprzedaż obnośną, w szczególności z ręki, kosza, wiadra, klatki – do jednego metra kwadratowego 1 zł 1 zł 1zł
Za sprzedaż z pojazdu (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności
a. do 1,5t włącznie 6 zł 6 zł 5 zł
b. powyżej 1,5t do 3,5t włącznie 8 zł 8 zł 6 zł

c. powyżej 3,5t do 6t włącznie

11 zł 11 zł 10 zł
d. powyżej 6t do 10t włącznie 13 zł 13 zł 12 zł
e. powyżej 10t 20 zł 20 zł 18 zł
Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed pojazdami, stałymi obiektami, budynkami oraz przed sklepami – za każdy metr kwadratowy 1 zł 1 zł 1 zł
Sprzedaż z przyczepy gastronomicznej:
a. do 10m2 20 zł 20 zł 15 zł
b. powyżej 10m2 30 zł 30 zł 25 zł
Sprzedaż na giełdzie samochodowej:
a. pojazdów z wyjątkiem rowerów 10 zł
b. rowerów, części i akcesoriów motoryzacyjnych za metr kwadratowy 5 zł

c. pozostałych artykułów

wg stawek jak w ust. 1

Dzienna stawka opłaty targowej w miejscach niewyznaczonych wynosi 500 zł.

(przez pojęcie „miejsca niewyznaczone” do prowadzenia czynności handlowych, rozumie się dokonywanie sprzedaży bez zgody właściciela lub zarządcy terenu)

Na podstawie Uchwały nr CVIII/2813/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku znosi się opłatę targową dla następujących targowisk: „Bulwar” s.c., „Tandeta” i „Warzywniak”.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów wynosi 36,00 zł rocznie od jednego psa.

Opłata uzdrowiskowa

Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Uzdrowiska Swoszowice w Krakowie - wynosi 1,60 zł za każdy dzień pobytu.