Internetowa platforma podatkowa, dzięki której można śledzić zobowiązania z tytułu podatków lokalnych i elektronicznie kontaktować się z Urzędem Miasta Krakowa.

INFORMACJA

Obsługa mieszkańców związana z poborem podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi), ulgami podatkowymi, wydawaniem zaświadczeń oraz w innych sprawach realizowanych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa odbywa się poprzez Krakowski Portal Podatnika, email: kpp@um.krakow.pl, telefonicznie: 12 616 9975, 12 616 9295 (12 616 9976 - zakładanie kont, w sprawach dotyczących działania KPP) lub bezpośrednio w urzędzie.

Uwaga! Pisma (wnioski online) kierowane do urzędu powinny być opatrzone podpisem elektronicznym potwierdzonym np. profilem zaufanym.

ANKIETA