Stawki podatków od środków transportowych na rok 2020

 

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         840 zł     
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1404 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1692 zł
równej lub wyższej niż 12 ton 3228 zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1968 zł
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2496 zł
powyżej 36 ton 3228 zł

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton 1692 zł
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1968 zł
powyżej 36 ton 2496 zł

od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca 1992 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 2532 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego

dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy

czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 624 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1056 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 t 1272 zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1476 zł
od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca 1500 zł
równej lub większej niż 22 miejsca

1896 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument

poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

wynosi rocznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton 2424 zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1872 zł
powyżej 36 ton 2424 zł

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1476 zł
powyżej 36 ton 1872 zł

 

Podatek od jednego autobusu, posiadającego dokument

poświadczający, że jest zasilany gazem ziemnym lub wyposażony

w napęd hybrydowy tj. silnik spalinowy i elektryczny, w zależności od liczby miejsc

do siedzenia poza miejscem kierowcy wynosi rocznie:

mniejszej niż 22 miejsca 996 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 1260 zł