Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiazujące od 1 listopada 2020 roku

 

Dla zabudowy jedno i wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie (deklaracja DJ oraz DM):

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 23 zł.

Od tej opłaty przewidziano następujace zwolnienia:

zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości deklarujacych posiadanie kompostownika na bioodpady 4 zł/osoba

zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (dot. posiadaczy kart dużej rodziny)

4,60 zł/osoba

Przykład: opłata dla właściciela domu jednorodzinnego zamieszkiwanego przez 6 osób, posiadającego Kartę Dużej Rodziny i deklarującego kompostowanie odpadów kształtuje się następująco:

6 x 23 zł = 138 zł (opłata nie obejmująca zwolnień);

6 x 4 zł = 24 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika);

6 x 4,60 = 27,60 zł (zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny);

Kwota do zapłaty: 138 - 24 - 27,50 = 86,50 zł

 

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DB) oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DM):

za pojemnik o pojemności 0,12 m3 6,30 zł
za pojemnik o pojemności 0,18 m3 9,50 zł
za pojemnik o pojemności 0,24 m3 12,60 zł
za pojemnik o pojemności 0,66 m3 34,90 zł
za pojemnik o pojemności 0,77 m3 40,70 zł
za pojemnik o pojemności 0,80 m3 42,30 zł
za pojemnik o pojemności 1,0 m3 52,90 zł
za pojemnik o pojemności 1,1 m3 58,20 zł
za pojemnik o pojemności 2,5 m3 132,20 zł
za pojemnik o pojemności 3 m3 158,70 zł
za pojemnik o pojemności 5 m3 264,50 zł
za pojemnik o pojemności 7 m3 370,40 zł
za pojemnik o pojemności 10 m3 529,10 zł
za pojemnik o pojemności 12 m3 634,90 zł
za pojemnik o pojemności 15 m3 793,70 zł
za pojemnik o pojemności 16 m3 846,60 zł
za pojemnik o pojemności 18 m3 952,40 zł
za pojemnik o pojemności 20 m3 1 058,30 zł
za pojemnik o pojemności 30 m3 1 587,40 zł
za pojemnik o pojemności 38 m3 2 010,80 zł
za pojemnik o pojemności 40 m3 2 116,60 zł
za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu "beczka" na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. 6,30 zł
za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu "igloo" 63,40 zł

Przy wyliczaniu opłaty należy wziąć pod uwagę liczbę pojemników ich rodzaj oraz częstotliwość wywozu odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów w ciągu miesiąca: 1,00 dla 1 odbioru w miesiącu, 2,17 dla jednego odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru w tygodniu, 8,67 dla dwóch odbiorów w tygodniu, 13,00 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26,00 dla 6 odbiorów w tygodniu, 30,00 dla 7 odbiorow w tygodniu.

Przykład: Podatnik posiada nieruchomość, na której nie zamieszują mieszkańcy, ale prowadzona jest działalność gospodarcza. Chciałby gromadzić odpady w pojemnikach o pojemnościach: 1 poj. 120 l. na odpady komunalne 1 raz w tygodniu, 1 poj. 120 l. na papier co 2 tygodnie, 1 poj. 120 l. na metal co 2 tygodnie, 1 poj. 120 l. na szkło 1 raz w miesiącu, 1 poj. 120 l. na bioodpady 1 raz na tydzień.

Wyliczenie: 1 x 4,33 x 6,30 + 1 x 2,17 x 6,30 + 1 x 2,17 x 630 + 1 x 1,00 x 6,30 + 1 x 4,33 x 6,30

 

Stawki opłat podwyższonych mające zastosowanie do cześci nieruchomości , na których nie zamieszują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

za pojemnik o pojemności 0,12 m3 12,60 zł
za pojemnik o pojemności 0,18 m3 19,00 zł
za pojemnik o pojemności 0,24 m3 25,20 zł
za pojemnik o pojemności 0,66 m3 69,80 zł
za pojemnik o pojemności 0,77 m3 81,40 zł
za pojemnik o pojemności 0,80 m3 84,60 zł
za pojemnik o pojemności 1,0 m3 105,80 zł
za pojemnik o pojemności 1,1 m3 116,40 zł
za pojemnik o pojemności 2,5 m3 264,40 zł
za pojemnik o pojemności 3 m3 317,40 zł
za pojemnik o pojemności 5 m3 529,00 zł
za pojemnik o pojemności 7 m3 740,80 zł
za pojemnik o pojemności 10 m3 1 058,20 zł
za pojemnik o pojemności 12 m3 1 269,80 zł
za pojemnik o pojemności 15 m3 1 587,40 zł
za pojemnik o pojemności 16 m3 1 693,20 zł
za pojemnik o pojemności 18 m3 1 904,80 zł
za pojemnik o pojemności 20 m3 2 116,60 zł
za pojemnik o pojemności 30 m3 3 174,80 zł
za pojemnik o pojemności 38 m3 4  021,60 zł
za pojemnik o pojemności 40 m3 4 233,20 zł
za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu "beczka" 12,60 zł
za pojemnik o pojemności 1,2 m3 typu "igloo" 126,80 zł

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiazujące do 31 października 2020 roku

 

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 26 zł
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 36 zł
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 46 zł
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 56 zł
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 63 zł
dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 66 zł
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 69 zł

 

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 39 zł
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 54 zł
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego  69 zł
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 84 zł
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 94 zł
dla gospodarstwa domowego sześcioosoboweg 99 zł
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 103 zł

 

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego  15 zł
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego  29 zł
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego  41 zł
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 50 zł
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 56 zł
dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 59 zł
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 62 zł

 

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 22 zł
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 41 zł
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego  60 zł
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 73 zł
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 82 zl
dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 86 zł
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego 89 zł

 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

za pojemnik o pojemności 0,12 m3 14 zł
za pojemnik o pojemności 0,24 m3 27 zł
za pojemnik o pojemności 0,77 m3 45 zł
za pojemnik o pojemności 1,1 m3 65 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3 164 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3 328 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3 460 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3 656 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3 787 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3 984 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3 1050 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3 181 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3 1312 zł
za pojemnik typu kontentener o pojemności 30 m3 1968 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3 2493 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3 2624 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 2,5 m3 872,50 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 5 m3 1745 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 7 m3 2443 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 10 m3 3490 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 12 m3 4188 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojeności 15 m3 235 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 16 m3 5584 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 18 m3 6282 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 20 m3 6980 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 30 m3 10470 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 38 m3 13262 zł
za pojemnik typu prasokontener o pojemności 40 m3 13960 zł
za szczelny pojemnik typu “beczka” na bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. 14 zł
za pojemnik na papier typu igloo o pojemności 1,2 m3 58 zł
za pojemnik na szkło typu igloo o pojemności 1,2 m3 58 zł

 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

za pojemnik o pojemności 0,12 m3 21 zł
za pojemnik o pojemności 0,18 m3 31 zł
za pojemnik o pojemności 0,24 m3 41 zł
za pojemnik o pojemności 0,66 m3 58 zł
za pojemnik o pojemności 0,77 m3 68 zł
za pojemnik o pojemności 0,8 m3 71 zł
za pojemnik o pojemności 1,1 m3 97 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3 246 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3 492 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3 689 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3 984 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3 1181 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3 1476 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3 1575 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3 1772 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3 1968 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 30 m3 2952 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3 3740 zł
za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3 3936 zł
za szczelny pojemnik typu “beczka” na bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. 21 zł

 

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane 49,70 zł
jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane 74,55 zł

Więcej informacji na stronie BIP MK:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94098