Instrukcje podpisywania dokumentów

Instrukcja podpisywania dokumentu w aplikacji Szafir
Instrukcja podpisywania dokumentu w aplikacji proCertum SmartSign
Instrukcja podpisywania dokumentu w aplikacji Sigillum Sign