Formularze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DJ - deklaracja o wysokości opłaty w zabudowie jednorodzinnej
DW - deklaracja o wysokości opłaty w zabudowie wielorodzinnej
DB - deklaracja o wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
DM - deklaracja o wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
DL - deklaracja o wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane przez część roku
DR - deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty dla właścicieli innych nieruchomości, niż zabudowane domkami letniskowymi, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku