Zakładanie konta

Proces zakładania konta obejmuje kilka kroków. Poniżej instruktaż jak założyć konto krok po kroku oraz porady, jak rozwiązać ewentualne problemy.

  1. kliknij przycisk załóż konto

  2. uzupełnij formularz (pola: dane oraz adres zamieszkania, login, hasło, weryfikacja tekstu, wyrażenie zgód)

możliwe problemy: błędne hasło

Hasło powinno składać się z min. 8 znaków, w tym co najmniej wielkiej litery, małej litery, cyfry i znaku specjalnego, np. Wakacje123!

  1. zweryfikuj adres e-mail (na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny oraz link do weryfikacji adresu e-mail)

możliwe problemy: brak wiadomości e-mail

W pierwszej kolejności sprawdź zawartość skrzynki spam. Jeśli i tu nie znalazłeś wiadomości z urzędu, skontaktuj się z pracownikiem Wydziału Podatków i Opłat, e-mail: kpp@um.krakow.pl. Wyjaśnimy tę kwestię.

  1. uwierzytelnij konto, aby móc korzystać z wszystkich dostępnych na Krakowskim Portalu Podatnika usług.

Należy pamiętać, że Krakowski Portal Podatnika świadczy usługi administracyjne, a te wymagają nie tylko założenia konta, ale także uwierzytelnienia. Organ administracyjny przyjmując wnioski i udostępniając dane podatkowe, musi mieć pewność, że komunikacja elektroniczna odbywa się z uprawnioną do tego osobą. Uwierzytelnienie jest więc potwierdzeniem, że osoba która używa w komunikacji z organem administracyjnym imienia, nazwiska, numeru PESEL, jest rzeczywiście tą osobą. Krakowski Portal Podatnika przewiduje następujące sposoby uwierzytelnienia:

  • za pomocą profilu zaufanego,

  • za pomocą podpisu kwalifikowanego,

  • przy pomocy pracowników Wydziału Podatków i Opłat.

W tym ostatnim przypadku, przy okazji wizyty w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, uwierzytelnisz się u pracownika Wydziału. W celu bezpośredniego kontaktu zapraszamy do wybranej przez siebie, jednej z trzech lokalizacji przy ul. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a lub na os. Zgody 2, w godz. pracy urzędu: od 7.40 do 15.30 (poniedziałek – piątek). Proces uwierzytelnienia konta jest nieskomplikowany i trwa zaledwie kilka minut. Zostaniesz przez pracownika urzędu poproszony o podanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz okazanie dowodu osobistego. Po uwierzytelnieniu dołączysz do grona tych Klientów Krakowskiego Portalu Podatnika, którzy mają możliwość korzystania z bazy informacji, a także podglądu swoich zobowiązań. Jednak, aby móc w pełni korzystać z oferowanych przez Krakowski Portal Podatnika funkcjonalności, np. dokonywania opłat, przesyłania deklaracji podatkowych zachęcamy do założenia profilu zaufanego – najlepiej online, np. za pośrednictwem swojego banku. Więcej informacji – w artykule Rodzaje podpisów w portalu.

Inne problemy techniczne – skontaktuj się z pracownikiem Wydziału Podatków i Opłat, e-mail: kpp@um.krakow.pl.