Usługi publiczne w Krakowskim Portalu Podatnika

Po zalogowaniu i przejściu do zakładki MOJE PODATKI możesz zrealizować następujące usługi publiczne:

1. Udzielanie ulg w podatkach i opłatach dla podatników (przedsiębiorców), do których mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o ubieganie się o ulgi w zapłacie zobowiązań, do których stosuje się pomoc publiczną.

2. Udzielanie ulg w podatkach i opłatach dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o ubieganie się o ulgi w zapłacie zobowiązań, do których nie stosuje się pomocy publicznej.

3. Udzielanie ulg w spłacie mandatów wystawionych przez Straż Miejską Miasta Krakowa.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o ubieganie się o ulgi w spłacie mandatu.

4. Składanie deklaracji podatkowych.
Z listy Formularze Deklaracji wybierz właściwy rodzaj dokumentu:
• DL-1 - deklaracja na podatek leśny
• DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
• DR-1 - deklaracja na podatek rolny
• DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

5. Elektroniczne prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatków od nieruchomości.
Z listy Formularze Deklaracji wybierz IN-1 – informacja o nieruchomościach / IR-1 – informacja o gruntach / IL-1 – informacja o lasach

6. Wydawanie zaświadczeń.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o wydanie zaświadczenia.

7. Wydanie interpretacji podatkowej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Pismo ogólne i dodaj faktury jako załączniki.

9. Zwrot opłaty skarbowej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

10. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej zakładom pracy chronionej.
Z listy Pozostałe Formularze wybierz Pismo ogólne i dodaj odpowiednie załączniki.

11. W każdej innej sprawie możesz zapytać wybierając Pismo ogólne z listy Pozostałe Formularze.