Ważne terminy

Legenda (kategorie zdarzeń):

A - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI          B - PODATEK ROLNY         

C - PODATEK LEŚNY          D - INNE