Formularze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularze w wersji interaktywnej obowiązujące od 1 listopada 2020 roku ("nowe deklaracje śmieciowe") dostępne są na stronie https://deklaracje.mpo.krakow.pl/.
Poniżej udostępniamy formularze dotyczące opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w wersji do druku. Formularze można pobrać, wydrukować i wypełnione złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem Krakowskiego Portalu Podatnika (Moje Podatki - Pozostałe Formularze - Pismo Ogólne).
DJ - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - od 1 listopada 2020 roku
DW - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - od 1 listopada 2020 roku
DB - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - od 1 listopada 2020 roku
DM - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - od 1 listopada 2020 roku
DLR - deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla właścicieli nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe oraz dla właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku (w okresie od 15 marca do 15 listopada)