Opłata za użytkowanie wieczyste/opłata jednorazowa za przekształcenie gruntów w prawo własności

Zapłaciłam w roku 2019 opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów. Czy wpłacając opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pomniejszam ją o wpłatę za użytkowanie wieczyste zapłacone w 2019 roku?

Tak. Wpłaty dokonane za użytkowanie wieczyste gruntów w latach 2019 i 2020 powinny zostać uwzględnione przy wpłacie jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Należy ją również uwzględnić przy opłacie rocznej.

W jaki sposób mogę wnieść opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu?

Naliczaniem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zajmuje się Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków.

Jeżeli chcesz zapłacić kwotę jednorazową za przekształcenie i skorzystać z bonifikaty, to powinieneś złożyć wniosek - załącznik nr 3 - zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Wniosek znajdziesz na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=112584

Wniosek możesz:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,
  • złożyć punkcie informacyjnym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 (na parterze budynku),
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Otrzymałam z Urzędu zaświadczenie o zapłacie opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Co mam dalej zrobić?

Zaświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia wpisu w dziale III księgi wieczystej o roszczeniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa o wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby, które chcą wykreślić ten wpis musza udać się do sądu i złożyć stosowny wniosek wraz z opłatą sądową.

Czy powinienem zgłosić fakt nabycia nieruchomości w celu naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Tak. Powinieneś zgłosić nabycie nieruchomości do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

W tym celu należy złożyć:

  • kopię aktu notarialnego,
  • krótkie pismo przewodnie informujące, w jakim celu przesyłasz akt notarialny (naliczenia opłaty za przekształcenie gruntu).

Wniosek możesz:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,
  • złożyć punkcie informacyjnym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 (na parterze budynku),
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Nie otrzymałem pisma informującego o kwocie opłaty za przekształcenie wieczyste gruntu w prawo własności. Czy powinienem złożyć pismo w celu naliczenia takiej opłaty?

Jeśli nie jesteś nowym właścicielem nieruchomości i co roku opłacałeś kwotę za użytkowanie wieczyste gruntu, to nie musisz składać pisma w celu naliczenia opłaty za przekształcenie. Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa naliczy taką kwotę z urzędu i prześle pismo na adres korespondencyjny.

Szczegółowe informacje uzyskasz na stronie:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=GS-31