Opłata skarbowa

Jakich należy dopełnić formalności, aby otrzymać zwrot opłaty skarbowej?

Pomocny będzie następujący link:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PD-10

Na jaki numer konta należy zapłacić opłatę skarbową?

Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej to: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Opłatę skarbową można także wnosić w kasach Urzędu Miasta Krakowa.