Mandaty

Jak zapłacić mandat karny?

To zależy od organu, który ten mandat nałożył.

Mandaty nałożone przez Straż Miejską Miasta Krakowa należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Krakowa o numerze: 20 1020 2892 2276 3033 0000 0000.

Mandaty nałożone przez policję należy wpłacać na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Opłata dodatkowa za postój w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty parkingowej nie jest mandatem. Informacje jak dokonać tej wpłaty należy szukać na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Czy można rozłożyć na raty mandat karny nałożony przez Straż Miejską Miasta Krakowa?

Tak. Aby ubiegać się o ulgę w spłacie (np. rozłożenie na raty) mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa należy złożyć w tej sprawie wniosek zgodnie z procedurą z PD-11.