Zaświadczenia

Chcę otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Czy mogę je otrzymać drogą elektroniczną? Czy muszę udać się do urzędu?

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć drogą elektroniczną za pomocą Krakowskiego Portalu Podatnika po zalogowaniu się do swojego konta lub w wersji papierowej na Punkcie Obsługi Podatnika. We wniosku prosimy o podanie numeru telefonu, który pozwoli na szybki kontakt z wnioskodawcą, w tym powiadomienie o możliwości odbioru zaświadczenia. Opłata skarbowa wynosi: 21 zł za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i 17zł dla pozostałych związanych z podatkami i opłatami lokalnymi.